Jeg vil gjøre oppmerksom på at denne rasebeskrivelsen er oversatt fra Svensk og Engelsk Shireforening, og er IKKE godkjent av Norsk Hestesenter Starum.  Vi vil senere publisere den endelige rasestandarden når denne er ferdig utarbeidet i samarbeid med Norsk Hestesenter.Shirehingster

Shirehopper

Farge

Sort, sortbrun, brun og avblekbar, av de godkjente fargene skimmel. Store hvite felt på kroppen er ikke ønskelig. Øvrige tegninger er tillatt. Fuks og konstantskimmel er ikke tillatt.

Sort, sortbrun, brun og skimmel. Alle tegn tillatt.

Størrelse

Mankehøyde på minst 173 cm ved fullvokst alder. Gjennomsnittet ligger på ca 178 cm. Brystomfang skal være fra 183 cm og i harmoni med hestens øvrige kroppsbygning.

Mankehøyde fra 163 cm. Brystomfang fra 152 cm, og i harmoni med hestens kroppbygning ellers.

Hode

Hodet skal være langt og smalt med lange, skarptskårne ører. Øynene skal være store og med et tillitsfullt uttrykk i øynene. Glassøye er ikke tillatt. Neseryggen skal være noe konveks med store tynne nesebor. Store ganasjer er ikke ønskelig. Leppene skal være tilsluttet.

Langt og smalt, og bør ikke være for lite eller for stort. Skal ha et feminint uttrykk. Glassøyne er tillatt, men skal rapporteres ved stambokføring.

Se ellers rasestandard for hingster.

Hals

Lang, godt ansatt hals som er godt velvet, med tilstrekkelig hingste- karakter.

Lang, godt ansatt og litt mindre buet. Skal ikke være av maskulin modell.

Bog

Dyp, velliggende med et godt seleleie.

Dyp, velliggende med et godt seleleie.

Bringe

En bred og velmuskulert bringe med frambena godt under kroppen for å fremme bevegelsenes fremdrift. God dybde med fint buede ribben.

En bred og velmuskulert bringe med frambena godt under kroppen for å fremme bevegelsenes fremdrift. God dybde med fint buede ribben.

Rugg

Skal være kort, sterk og godt muskulert. Den skal også være godt tilsluttet i nyrepartiet. Ryggen skal ikke være lav (salrygget) eller muskelfattig.

Skal være kort, sterk og godt muskulert. Den skal også være godt tilsluttet i nyrepartiet. Ryggen skal ikke være lav (salrygget) eller muskelfattig.. I tillegg bør ryggen være noe lengre på hoppene enn på hingstene.

Bakdel

Langt og velutviklet kryss. Velformet og godt bakparti. Framben: Bør være så sterke og rette som mulig ned til koden, og dessuten ha rette skinneben. Lengden på kodene skal harmonisere med resten av kroppbygningen, men kan være noe myke.

Langt og velutviklet kryss. Velformet og godt bakparti. Framben: Bør være så sterke og rette som mulig ned til koden, og dessuten ha rette skinneben. Lengden på kodene skal harmonisere med resten av kroppbygningen, men kan være noe myke. 

Bakben

Hesten bør ikke stå for langt bakom seg. Hasen skal være dyp, bred, rett og godt vinklet. Skinnebena skal være lange.

Hesten bør ikke stå for langt bakom seg. Hasen skal være dyp, bred, rett og godt vinklet. Skinnebena skal være lange.  I tillegg bør kodene være noe kortere

Framben

Bør være så sterke og rette som mulig ned til koden, og dessuten ha rette skinneben. Lengden på kodene skal harmonisere med resten av kropps- bygningen, men kan være noe myke.

Bør være så sterke og rette som mulig ned til koden, og dessuten ha rette skinneben. Lengden på kodene skal harmonisere med resten av kropps- bygningen, men kan være noe myke.

I tillegg bør skinnebeina være noe kortere.

Hovene

Skal være dype, vide og sterke med åpne drakter med passelig mengde rett, slikemykt hovskjegg. Horn- kvaliteten skal være sterk og hard.

Skal være dype, vide og sterke med åpne drakter med passelig mengde rett, slikemykt hovskjegg. Horn- kvaliteten skal være sterk og hard.

Bevegelser

Hingstens bevegelser skal være ledige og veivinnende med god fremdrift. Hasene bør holdes sammen og skinnebeina skal være paralelle. Korrekte bevegelser.

Hoppens bevegelser skal være ledige og veivinnene med god fremdrift. Hasene skal holdes tett sammen og skinnebeina skal være paralelle. Korrekte bevegelser ellers.

Annet

En hingst skal være maskulin og ha sterk hingstekarakter.

En shirehoppe bør være langlinjet med god dybde og med god plass til å bære frem føll. Ellers gjelder samme standard som for hingster, bortsett fra at det er viktig at hoppen har en utpreget feminint kjønnskarakter.