Hovedmålet til Norges Shireforening er å danne et fellesskap, der de som  eier, steller eller bare er interessert i shire kan møtes og veksle erfaringer. Vi ønsker at det skal være lett å komme i kontakt med hverandre og har også planer om å arrangere treff av ulike slag, både med og uten hest. Vi setter hele tiden fokuset mot å fremme shirehesten som rase, og ønsker å være behjelpelig med å formidle informasjon om utstyr, foring, sykdommer, utstillingtips, lover, regler og mye mer.


Vil vil gjøre shiren til en selvstendig og godt presentabel rase her i Norge, slik at vi kan bygge opp en god og solid stamme bestående av friske kvalitetshester. Derfor tar foreningen kun utgangspunkt i renrasede shirer med fulle papirer, og holder en liten oversikt over hvor disse befinner seg i Norge. (Selvsagt etter samtykke fra eier!) Men foreningen håper også at den kan være interessant for de som liker arbeidshester, kjøring, utstilling og trekkhester generelt, uansett rase.


Siden vi bare er i startfasen, vil det være en del ting som må komme etterhvert. Det første vi må fokusere på er å utarbeide en rasebeskrivelse på norsk, da i samarbeid med Starum. Dette gjør vi for å gjøre det mindre avskrekkende å stille shire her til lands, slik at folk tør satse litt for å få godkjent shiren sin. Da vet alle hva de må forholde seg til, og slipper å gruble på regler som er annerledes i andre land enn de er her. (fks. rideprøve vs. kjøreprøve, draktbruskproblematikk osv) Det neste vil være å få i gang et medlemsblad som er tenkt å komme ut 4 ganger i året.


Vi vil også lage en webshop der man kan kjøpe t-skjorter, gensere, capser og annet med foreningens logo på. Vi skal også få i gang et forum der vi kan diskutere ulike problemstillinger når det gjelder hest og shire, oss i mellom. Og vi håper listen over linker kan gjøre det lettere å finne frem til utstyrsleverandører som selger store størrelser, og at det blir lettere å få tak i ting ved fks. av flere bestiller sammen. Også en liste over aktuell litteratur, bøker og dvd er tenkt komme opp etterhvert. Vi har diskutert å tromme sammen egne stevner, kurs, treninger eller utstillinger bare for shire, noe ala NM Fjordhest, men dette får vente til vi er litt flere, både hester og medlemmer. Det kan også hende at vi slår oss sammen med andre raseklubber/foreninger og arrangerer fjellturer eller andre arrangement, for å holde utgiftene nede og øke interessen.


Vi håper at hjemmesiden vår er lærerik og vil være med å gi opplysninger til deg som tenker på å kjøpe shire. Vi håper også den vil være til hjelp for dere som allerede har shire, men som kanskje lurer på noe. Har du tips, ideer, opplysninger eller et fint bilde, er du hjertelig velkommen til å sende en mail. (se under kontakter)